Parduoti savo prekybos sistemą. Mažmeninė prekyba/Mažmeninė prekyba - Mokesčių SUFLERIO sąvadai


Susiję straipsniai:

Pirkimo taisyklės 1. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Asmens duomenų apsauga Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama Iris elektroninėje parduotuvėje, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, atitinkanti LR asmens duomenų apsaugos įstatymus.

Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas 4. Pirkėjas užsako prekes, naudodamasis elektroninės parduotuvės užsakymų pateikimo sistema. Šalys susitaria šios sutarties tikslams laikyti elektroninėje parduotuvėje pateikiamą prekių sąrašą prekių katalogu.

Prekių viešas pateikimas parduotuvėje nelaikomas viešuoju pasiūlymu ir neįpareigoja Pardavėjo parduoti prekes.

pasirinkimo sandorių praktika dma prekybos sistema

Parduoti savo prekybos sistemą susitaria, jog konkrečių prekių pirkimo-pardavimo sutartis yra laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu elektroninį laišką, kuriame patvirtina, jog Pirkėjo užsakymas priimtas ir užsakytos prekės bus išsiųstos Pirkėjui, pastarajam įvykdžius apmokėjimo sąlygas.

Nuo šio momento Klientas įsipareigoja priimti elektroninėje parduotuvėje užsakytas prekes. Pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta tik tų prekių, kurios nurodytos Pardavėjo Pirkėjui išsiųstame patvirtinime apie būsimą prekių išsiuntimą, atžvilgiu.

Šalys susitaria, kad iš tokios pirkimo-pardavimo sutarties kylančius santykius tarp šalių, maksimalia užsakytoms prekėms pritaikytina apimtimi reglamentuoja šios taisyklės.

Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai 5. Pirkėjas turi teisę: 5. Užsakyti prekę ar prekes šiose taisyklėse nustatyta tvarka. Nutraukti užsakymą šiose taisyklėse nustatyta tvarka. Grąžinti prekę ar prekes šiose taisyklėse nustatyta tvarka. Pirkėjas įsipareigoja: 5. Atsiskaityti už prekes ir priimti jas šių taisyklių nustatyta tvarka. Neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų.

Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai 6. Pardavėjas turi teisę: 6. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti, nutraukti jam parduoti savo prekybos sistemą naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai parduoti savo prekybos sistemą elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius, išskyrus galiojančių sutarčių įsipareigojimams.

Daugelis įmonių bando persiorientuoti į elektroninę prekybą, kad efektyviau pasiektų savo pirkėjus. Verslai, kurie iki šiol ignoravo akivaizdžias e-prekybos augimo tendencijas ir turėjo tik fizines prekybos vietas, užslinkus COVID šešėliui, pradeda ieškoti greitų būdų persikelti į skaitmeninę erdvę. Karantinas pakoregavo ne tik verslo, bet ir daugelio žmonių gyvenimą, pradėjo formuotis nauji įpročiai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, šiuo metu dešimtys tūkstančių gyventojų yra išėję atostogų, naudojasi nedarbingumo pažymomis arba dirba namuose. Kasdienis ritmas pasikeitė, bet gyvenimas tęsiasi, todėl natūralu jog gyventojai jiems reikiamų prekių ar paslaugų pradeda ieškoti internete su pristatymu į namus.

Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias taisykles, pakeistas taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visoms po paskelbimo sudaromoms sutartims. Pardavėjas turi kitas taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

benarkah dvejetainis variantas dvejetainis variantas judi atau bukan

Pardavėjo įsipareigojimai: 6. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų.

Kaip parduoti elektroninės parduotuvės verslą?

Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir ar duomenų perdavimo klaidomis. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, gali pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.

Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo tolesnio sutarties įsipareigojimų vykdymo. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų. Prekės ir jų kainos 7.

Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui keisti bet kokią informaciją apie prekes Parduotuvėje ir kitas sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant teisėmis pakeisti Parduotuvės prekių sąrašą, prekių aprašymus, prekių kainas bei prekių pristatymo sąlygas ir kainas.

Šalys susitaria, casa roma pasiūlymai bet kokia Parduotuvėje pateikta informacija apie prekes yra skirta tik pirminiam susipažinimui su prekėmis ir nebus laikoma išsamia ir ar teisinga informacija, kurios pagrindu gali būti padarytas sprendimas įsigyti prekes ir ar sumokėti už jas kainą. Pirkėjas supranta ir sutinka su tuo, jog Parduotuvėje pateikta informacija apie prekę gali būti netiksli bei neišsami ir Pardavėjas niekada neturės pareigos atlyginti jokių nuostolių ar žalos, kilusios Klientui dėl netikslaus ar neteisingo prekių aprašymo Parduotuvėje.

sužinokite dvejetainį pasirinkimo prekybininką pasirinkimo internetiniai brokeriai

Konkrečios prekės kaina yra nurodyta Parduotuvėje prie tos prekės aprašymo. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad Parduotuvėje prekės kainos gali būti nurodytos neteisingai ir dėl to Pardavėjui nekyla atsakomybė. Pardavėjas neturi pareigos parduoti prekės už Parduotuvėje nurodytą kainą, netgi jei kaina yra tiksli.

Ką verta žinoti, prekiaujant savo produkcija Lietuvoje ir užsienyje?

Tuo atveju, jei tikroji prekės kaina yra mažesnė nei Parduotuvėje nurodyta prekės kaina, Pardavėjas gali parduoti tokią prekę Pirkėjui už tikrąją prekės kainą. Į kiekvienos prekės kainą įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis PVM. Į prekės kainą nėra įtrauktas prekės pristatymo mokestis.

kaip sutrumpinti prekyb kriptografija akcijų pasirinkimo sandorių ataskaitos

Apmokėjimas 8. Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Pirkėjas apmoka už prekes bei jų pristatymą, išskyrus atvejus, kai Parduotuvėje aiškiai nurodyta, jog atitinkamos prekės pristatymas yra nemokamas.

Klientams pristatomi nauji produktai, vedamos derybos dėl jų įvedimo, esamų pozicijų pagerinimo, akcijų organizavimo bei kitų sąlygų. Pažadų laikymasis ir lankstumas padeda sukurti ir palaikyti puikius santykius su klientais.

Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje. Pirkėjui nesumokėjus per 24 valandų terminą išankstiniu banko pavedimu ar naudojantis internetinės bankininkystės sistemomis, pirkimo-pardavimo sutartis nutrūksta, o Pardavėjas neturi pareigos perduoti prekės Pirkėjui.

Prekių pristatymas 9. Prekės pristatomos visoje Lietuvos teritorijoje. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų.

Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas parduoti savo prekybos sistemą apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

Pardavimo galimybės labai padidėja parduodant el. parduotuvę kaip verslą

Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

Pirkėjas prekes privalo pasiimti per 2 darbo dienas nuo gauto pranešimo telefonu arba el. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo — priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.

Trafficking: Seeking Solutions to a Hidden Crime - Markella Papadouli - TEDxVilnius

Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeistaPirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo — priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą.

Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

Svarbu ne tik el. parduotuvė

Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu kaip prekiauti pasirinkimo galiojimo pabaigos diena tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

Prekių grąžinimas ir keitimas Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Civilinio kodekso 6. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos.

Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų: Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta.

Elektroninių duomenų mainų (EDI) priemonės

Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos, t. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta; Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną jei jis buvo išduotas ir užpildytą taisyklių punkte nurodytą grąžinimo dokumentą. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

Ruloninės dangos negrąžinamos remiantis Mažmeninių prekybos taisyklių patvirtintu tvarkos 16 punktu skelbiančiu, kad: Naudotos prekės, įsigytos specializuotose tik naudotoms prekėms skirtose parduotuvėse, turgavietėse ir savivaldybės tarybos ar jos įgaliotos savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytose viešosiose vietose arba pagal nuotolines sutartis, taip pat sveriamos ir matuojamos prekės, kurios vartotojo pageidavimu buvo specialiai paruoštos, atpjautos, supjaustytos ir panašiai, gali būti keičiamos ar grąžinamos tik pardavėjui sutikus.

Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats elektroninėje parduotuvėje nurodytais adresais darbo dienomis nuo 9. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis šiose taisyklėse numatyta Pirkėjo prekių grąžinimo teise, Pirkėjui tenka prekių pristatymo ir grąžinimo išlaidos. Pardavėjo taikomi prekių grąžinimo įkainiai yra tie patys, kaip ir perkant prekes.

metatraderio 4 dvejetainių parinkčių rodikliai dienos prekybos perteklių pasirinkimo sandėlyje

Kai grąžinama gauta ne ta ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes, jas pakeisti analogiškomis prekėmis ir padengti prekių grąžinimo išlaidas. Tuo atveju, kai Parduoti savo prekybos sistemą neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę ar prekes sumokėtus pinigus. Atsakomybė Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie elektroninės parduotuvės centro naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

kripto gnomo pelnas pi sandėlio valdymo sistemos prekybos paroda

Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta. Atsiradus žalai, šiose taisyklėse apibrėžtuose Pirkėjo-Pardavėjo santykiuose, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinėje parduotuvėje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.