Profesijų ir darbo profesijų kvalifikacijos sistema. Įvadas | Lietuvos profesijų klasifikatorius (LPK)


profesijų ir darbo profesijų kvalifikacijos sistema

Spausdinti Vienas pagrindinių Europos Sąjungos siekių — panaikinti kliūtis tarp valstybių narių laisvam asmenų ir paslaugų judėjimui. Laisvas asmenų judėjimas valstybių narių piliečiams pirmiausia reiškia teisę dirbti pagal atitinkamą profesiją, ar teisę laikinai ir kartais teikti paslaugas ne toje valstybėje narėje, kurioje jie įgijo profesinę kvalifikaciją.

profesijų ir darbo profesijų kvalifikacijos sistema

Profesinių kvalifikacijų pripažinimas yra viena iš ES piliečių teisių, laisvo asmenų judėjimo principo vienas iš garantų ir sudėtinių dalių. Taigi, siekiant palengvinti laisvą asmenų judėjimą, panaikinti atsirandančias kliūtis norint įsisteigti ar dirbti pagal atitinkamą profesiją, teikti paslaugas, taip pat apsaugoti piliečius vartotojus, klientus, pacientus ir kt. Reglamentuojama profesija — profesinės veiklos rūšis arba profesinės veiklos rūšių grupė, kuriomis užsiimant arba užsiimant vienu iš jos būdų pagal teisės aktus tiesiogiai ar netiesiogiai reikalaujama turėti tam tikrą profesinę kvalifikaciją.

profesijų ir darbo profesijų kvalifikacijos sistema

Profesinių kvalifikacijų pripažinimas galimas tik tuomet, kai profesija yra reglamentuojama. Lietuvos Respublikoje reglamentuojamų profesijų sąrašas yra patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro m.

profesijų ir darbo profesijų kvalifikacijos sistema

Profesinių kvalifikacijų pripažinimo klausimais galite kreiptis į Lietuvos Respublikos pagalbos centrą: Profesinių kvalifikacijų pripažinimo koordinatorė Birutė Kindurienė, tel. Direktyvos tikslas — nustatyti aiškius būtinuosius kriterijus, sukuriant skaidrią ir nuspėjamą pasirinkimo strategijos tinklas, pagal kurią valstybės narės galėtų įvertinti proporcingumą prieš priimdamos naujas reglamentavimo nuostatas.