Įvairinimo strategijos reikšmė, Kas yra Diversifikavimas? | formulemini.lt žodynas


įvairinimo strategijos reikšmė

Strategijos paskirtis - nustatyti žemės ūkio ir kaimo plėtros kryptis - metams. Strategijoje nustatyti žemės ūkio ir kaimo plėtros tikslai, uždaviniai, principai ir prioritetai.

Svarbiausias strategijos tikslas - sukurti palankią aplinką įvairiapusei ekonominei, socialinei kaimo plėtrai, jo gamtosaugai ir etnokultūrai, kad būtų sąlygos nuosekliai gerinti gyvenimo kokybę ir integruotis į Europos Sąjungą. Strategijos tikslai 1.

įvairinimo strategijos reikšmė

Ūkininkų šeimos ūkių pagrindu veikiantis į rinką orientuotas, konkurencingas žemės ūkis, užtikrinantis stabilų vartotojų aprūpinimą geros kokybės maisto produktais. Žemės ūkio ir maisto produktų eksporto plėtra, leidžianti geriau išnaudoti turimas galimybes ir užtikrinti užimtumą kaime.

Kas yra Diversifikavimas? | formulemini.lt žodynas

Valstybės parama žemės ūkiui, kurios pagrindas - vidaus rinkos apsauga ir žemės ūkio produkcijos gamintojų pajamų palaikymas. Aplinkos apsauga, ekologinis, biologinę įvairovę ir kraštovaizdį puoselėjantis ūkininkavimas. Galimybės įvairinti ekonominę veiklą kaime, o žemės ūkio produkcijos gamintojams - verstis papildoma ūkine veikla.

Tolygi kaimo ekonominė ir socialinė plėtra, atitinkanti regionų ypatumus. Veiksminga įvairinimo strategijos reikšmė ūkio mokslo, mokymo, konsultavimo ir švietimo sistema, glaudžiai susijusi su gamyba.

Gauk nemokamą VERSLO VALDYMO savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Kaimo reikšmė šalies gyvenime 1. Lietuvoje išlieka didelė kaimo ir žemės ūkio eko a 32 proc.

įvairinimo strategijos reikšmė

Žemės ūkyje dirba apie 21 proc. Žemės ūkyje m. Žemės ūkio ir maisto prekės praėjusiais metais davė apie 13 proc.

Bransonas Tay - Uždirbkite 3,00 USD už vaizdo įrašą NEMOKAMAI!-„Works International“ (uždi...

Svarbiausi Lietuvos kaimo privalumai 2. Pakankami gamtiniai ištekliai žemės ūkio naudmenos, kurių didžioji dalis melioruotos, miškai, vandenys ir kt.

įvairinimo strategijos reikšmė

Palankios gamtinės sąlygos plėtoti veislinę gyvulininkystę, pieninę ir mėsinę galvijininkystę, kiaulininkystę, sodininkystę, daržininkystę, bulvininkystę, auginti linus, rapsus, cukrinius runkelius, taip pat kitus šioms platumoms būdingus augalus ir įvairinimo strategijos reikšmė, plėtoti ekologinį žemės ūkį. Santykinai mažas dirvožemio, vandens ir oro užterštumas.

įvairinimo strategijos reikšmė

Gilios kaimo gyventojų tradicijos žemės ūkio srityje. Išplėtotas ir tolygus mokslo, mokymo ir konsultavimo institucijų tinklas. Vaizdingas kraštovaizdis kaimo vietovių rekreacinėms galimybėms plėtoti.

Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategija | Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Sukurtos finansinės sistemos ir institucijos paramai teikti kaimo rėmimo sistema, Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra. Aktyviai plėtojama kaimo žmonių savivalda. Svarbiausios Lietuvos kaimo problemos 3.

Kaimo reikšmė šalies gyvenime 1. Lietuvoje išlieka didelė kaimo ir žemės ūkio ekonominė bei socialinė reikšmė.

Nepakankamas žemės ūkio ir maisto pramonės produktų konkurencingumas vidaus ir užsienio rinkose. Nebaigta žemės reforma, silpnai funkcionuojanti žemės rinka.

Dominuoja ūkiai, kurių mažas investicinis pajėgumas, menka technologinė pažanga, silpna ūkių gamybinių struktūrų kaita, didelės išlaidos ir mažas produkcijos konkurencingumas.

  1. Dvejetainės parinktys x forex
  2. Susijęs diversifikavimas yra tas, kuriame abi susijusios įmonės turi prasmingų bendravimo būdų, kurie suteikia potencialą sukurti masto ekonomiją arba sinergiją, pagrįstą keitimuisi įgūdžiais ar ištekliais.

Nepakankamai apsaugota šalies vidaus žemės ūkio ir maisto produktų rinka nuo blogos kokybės, kontrabandinių ir dempingo kainomis parduodamų prekių. Nesusiformavę žemės ūkio produkcijos gamintojų, perdirbėjų ir prekybininkų santykiai, per ilga atsiskaitymų ciklo trukmė, mažai žemdirbių apdrausti nuo jų produkciją superkančių subjektų bankroto.

Neišplėtota kooperacija, material Dalintis Taip pat skaitykite.